Për Ne

Malësia Commerce është themeluar në vitin 1991 në qytetin e Podujevës. Gjatë viteve nën umbrellen e Malësia Group janë themeluar poashtu edhe Malësia Invest, Malësia Beton, Malësia Market, Malesia Parking dhe Malësia Petrol. Të gjitha këto degë, operojnë me standarde Evropiane ku pikë fokusi gjithmonë është shërbimi adekuat ndaj konsumatorit.

Malësia Residence

Malësia Invest është kompani ndërtimore e specializuar në konstruktimin e banesave dhe apartamenteve. Kompleksi ynë i parë banesor numëron më shumë se 66 lokale dhe 150 apartamente Deri më tani mbi 1000 famije janë të kënaqura me punën tonë – kjo përshkak se ndërtimet tona garantojnë siguri, cilësi, dhe rahati.  

 

 

Malësia Group do vazhdoj me punën e jashtezakonshme edhe në projektin Malësia Residence,.pasi misioni ynë është që të përmbushim vizionin tuaj të një arkitekture moderne. Eksperienca e gjatë dhe bashkëpunimi me partner vendor e ndërkombëtar, janë garantues të suksesit tonë në treg.

Partnerë Tanë